مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب / معدل 17.64

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مفاهیم اولیه پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده اوراکل
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره Oracle 1,2 لایتک شریف
 • برنامه نوسی به زبان PL/SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره JSE لایتک شریف
 • برنامه نویسی NET.
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Oracle Database 12c
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NetBeans
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مفاهیم اولیه پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده اوراکل
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره Oracle 1,2 لایتک شریف
 • برنامه نوسی به زبان PL/SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره JSE لایتک شریف
 • برنامه نویسی NET.
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com