مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد علوم سياسي
  گرایش انديشه سياسي /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18.19

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  شروع تدريس زبان انگليسي
 • 1388
  شروع تدريس زبان انگليسي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TTC
https://.com