مختصری از من

توانایی کمک بہ بخش فنی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  مجموعہ توریستی تالار شھر
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ مدیر تشریفات
 • خرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  اموزشگاہ زبان سومر
  مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول تشریفات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس۷
 • زبان ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مکالمہ سفارت
 • زبان روسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس۷
دانش تخصصی
 • اصول تشریفات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس۷
 • زبان ایتالیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مکالمہ سفارت
 • زبان روسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com