مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی کارشناسی کشاورزی
  گرایش علوم دامی /دانشگاه آزاد قائمشهر / معدل 13

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تئاتر و سینما
 • حضور در تئاتر شهری در مقطع راهنمایی
 • در حال انجام پروژه سینمایی به عنوان بازیگر
 • بازیگری تئاتر و سینما
 • عضویت در تئاتر شهری در مقطع راهنمایی
 • تمرین و اتد زدن در یک پروژه سینمایی در حال حاضر

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com