مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی زيست شناسى سلولى و مولكولى
  گرایش بيوشيمى /دانشگاه ورامين

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  ليليان مد
  بازاریابی و فروش/ مشاور فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com