مختصری از من

بنده با توجه به سابقه تدریس در آموزش و پرورش با نقاط ضعف و قوت دانشجویان و دانش آموزان آشنا هستم و میتوانم درک آتها را از مطالب بهتر کنم چه در زمینه استفاده از لغات در بافت درست و درک روابط بین جکله ای جهت انتخاب ساختار گرامری مناسب و میتوانم با مشارکت دادن کلاس در بحث های جذاب درسی و غیر درسی توانایی صحبت کردن را بالا ببرم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش زبان شناسی /دانشگاه بیرجند
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش آموزش زبان /دانشگاه حکیم سبزواری

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  اموزش و پرورش
  دبیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com