مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1382
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۷
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء -تونل
  مهندسی نفت/معدن/ معاونت اجرا
 • اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷
  شرکت بتن سازان مهر - تونل جمع آوری آبهای سطحی
  مهندسی نفت/معدن/ معاونت اجرا
 • آذر ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۶
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء-سد و نیروگاه گتوند علیاء
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول شیفت و معاونت اجرا
 • آبان ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۳
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - قرب قائم
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول شیفت

پروژه ها

 • 1391
  پروژه جمع آوری آبهای سطحی-قرارگاه سازندگی قائم
  مسئول شیفت
 • 1388
  ساخت مجموعه ورزشی شهید سلیمانی-شرکت عمران گستر احسان
  کارشناس فنی
 • 1387
  پروژه تونل-قرارگاه سازندگی قائم
  معاونت اجرا
 • 1386
  تونل جمع آوری آبهای سطحی-شرکت بتن سازان مهر
  معاونت اجرا
 • 1383
  سد و نیروگاه گتوند علیاء-قرارگاه سازندگی قائم
  مسئول شیفت و معاونت اجرا
 • 1382
  پروژه دفاعی-قرارگاه سازندگی قائم
  مسئول شیفت

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزارهای اکسل،ورد و اتوکد وکلیه نرم افزار های معدنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com