مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1386
  کارشناسی زبان انگليسي
  گرایش مترجمي /دانشگاه ارشاد دماوند / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بیمارستان پارسیان
  مسئول دفتر/ کارشناس
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شركت والاد زمين پارس
  كارمند واحد امور بين الملل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com