مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی نوین اردبیل / معدل 14.17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  کار آموز اداره کار و تعاون شهرستان آستارا
  سخت افزار و شبکه/ کارآموز
 • فروردین ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۳
  کامپیوتر مهدی
  سخت افزار و شبکه/ کارآموز

  توضیحات: شبکه-تعمیرات-فروش-اینترنت و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم ا افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم ا افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com