مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 18.75

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار Auto cac
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نرم افزتپار word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار AtuoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Revit
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Sketchup
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com