مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه خوارزمی تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اطلاعات و فناوری کویر کومش (intek)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس نرم افزار

  توضیحات: توسعه اپلیکیشن های :
  mpos
  loyalty
  mobile bank
  acq switch monitoring
  توسعه نرم افزار پوز ingenico 7910
  مسئول تست و پشتیبانی

پروژه ها

 • 1395
  intek loyalty mobile application
  developer and analyzer
 • 1395
  pecco acquirer switch monitoring application
  developer and analyzer
 • 1395
  intek mobile bank
  developer and analyzer
 • 1394
  intek mpos
  developer and analyzer

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • فناوری های نو
 • برگزاری دوره های آموزشی و تدریس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com