مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  فوق دیپلم گیاهان دارویی
  /دانشگاه ورامین

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  مانانسی
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • آذر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پرژک
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • شهریور ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  تکدانه
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر و سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حضور در کلاسهای فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیک های حرفه ای فروش _ اصول بازاریابی و فروش

ابزار و نرم افزار

 • ویژن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ورانگر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پخشا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حضور در کلاسهای فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک: تکنیک های حرفه ای فروش _ اصول بازاریابی و فروش
https://.com