مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
  مالی و حسابداری/ کارشناس اجرایی صندوق های سرمایه گذاری و متولی گری

  توضیحات: -بررسی اجمالی بازار اوراق بدهی
  -بررسی بازار بورس کالا و اشنایی با گزارشات آن
  - آشنایی با محاسبه NAV شرکت ها منجمله ومعادن
  -آشنایی با تحلیل تکنیکال

 • شهریور ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۲
  شرکت صنعتی کروز
  مالی و حسابداری/ حسابدار صنعتی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  انجام تحقیقات پژوهشی و اقتصادی/ موضوع: بررسی چرخه های تجاری و آثار آن بر بورس در 10 بخش و بارگذاری آن در سایت شرکت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • آشنایی با برنامه های office / excel،word
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار صندوق های سرمایه گذاری(رایان هم افزا- تدبیر)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با برنامه های office / excel،word
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com