مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی
  گرایش رشد و تکامل حرکتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران / معدل 16.5
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
  گرایش رفتار حرکتی /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 16.6
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش عمومی /دانشگاه گیلان / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  باشگاه صبای قم
  مربی، بدنساز و استعدادیاب در سطوح پایه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله ISI با عنوان ارتباط بین برخی شاخص های روانشناختی با میزان آسیب دیدگی در فوتسالیت های لیگ برتر ایران
 • 1393
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیست های 12 تا 15 سال
 • 1393
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان تفاوت های متربط با سن در کنترل قامت: بررسی نقش اطلاعات حسی
 • 1393
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان تفاوت های مرتبط با سن در کنترل قامت: نقش تمرکز توجه
 • 1393
  مقاله پوستر با عنوان ارتباط بین منبع کنترل و احساس تنهایی در معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار / همایش تازه های علوم کاربردی ورزش
 • 1393
  مقاله سخنرانی با عنوان تأثیر دشواری تکلیف بر کنترل پاسچر مردان چاق و دارای اضافه وزن / همایش تازه های علوم کاربردی ورزش
 • 1393
  ترجمه کتاب با عنوان کنترل حرکتی (مارک لاتاش، 2011) جلد 1 و 2/ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • 1392
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان مقایسه تأثیر تصویر سازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت
 • 1392
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر
 • 1392
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان فراتحلیل اثر تداخل زمینه ای بر یادگیری تکالیف حرکتی مجزا و مداوم با برنامه های حرکتی تعمیم یافته یکسان و متفاوت
 • 1392
  مقاله پوستر با عنوان ارزیابی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز /سمینارسلامت روانی دانشجویان
 • 1392
  مقاله پوستر با عنوان بررسی رابطه استقامت و قدرت عضلات مرکزی تنه با تعادل دختران فوتسالیست دانشگاهی / کنگره بین المللی علم و فوتبال
 • 1392
  مقاله سخنرانی با عنوان پاسخ های روانی فیزیولوژیکی، تسلط فراانگیزشی و اولویت های ورزشی در شدت های متفاوت: آزمون طرح مثلثی اسوباک/ همایش ملی استعدادیابی ورزشی
 • 1391
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان ارتباط بین شاخص های آنتروپومتریک و توانایی پرش جفت در کودکان دبستانی
 • 1391
  مقاله پوستر با عنوان تأثیر سن و دستکاری اطلاعات حسی در کنترل پاسچر/همایش بین المللی پزشکی ورزشی اصفهان
 • 1391
  مقاله پوستر با عنوان تفاوت های مرتبط با سن در کنترل پاسچر با میانجی گری BMI /همایش بین المللی پزشکی ورزشی اصفهان
 • 1391
  مقاله پوستر با عنوان تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر /همایش بین المللی پزشکی ورزشی اصفهان
 • 1391
  مقاله سخنرانی با عنوان مقایسه زمانبندی تصویر سازی ذهنی پتلپ با میانجی گری خواب بر اکتساب و یادداری تکلیف پرتاب دارت
 • 1391
  داور علمی ماهنامه علمی پژهشی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان از فروردین ماه 1391 تا فروردین 1393

پروژه ها

 • 1392
  تفاوت های مرتبط با سن در کنترل قامت: نقش تمرکز توجه
  همکار

  توضیحات: چاپ مقاله با عنوان پروژه در مجله Research in Sport Management and Psychology

افتخارات

 • 1392
  کسب مقام سوم رشته فوتسال در فستیوال دانشگاه های کشورهای حاشیه دریای خزر
 • 1391
  کسب مقام دوم در رشته فوتسال در المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
 • 1390
  کسب مقام اول رشته فوتسال مناطق کشور
 • 1390
  کسب مقام دوم رشته فوتبال مناطق کشور
 • 1387
  کسب مقام دوم در رشته فوتبال در المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • استعدادیابی ورزشی
 • بدنسازی فوتبال در تمامی سطوح
 • کار با نرم افزارهای آماری
 • کار با کودکان در زمینه رشد و یادگیری
 • طراحی تمرینات مربوط به کودکان با قابلیت حرکتی پایین

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کار با ابزارهای غربالگری رشدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Amos
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار G*Power
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار FX Stat
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار EndNote
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Tolimo
دانش تخصصی
 • کار با ابزارهای غربالگری رشدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل آماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com