مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه پیام نور / معدل 15.21

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com