مختصری از من

به عنوان شخصی که به شدت به رشته تحصیلی خود علاقه دارد بسیار مایلم که از انگیره و دانش خود را در اختیار شرکت شما قرار بدهم.از خصوصیات بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف شما کمک کند میتوان به روحیه تیمی و علاقه شدید به پیشرفت علمی اشاره کرد.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 15.64

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت دانش بنیان فطروسی
  مهندسی برق/ کارشناس طراحی

  توضیحات: طراحی مدارات چاپی و کنترل کیفیت قطعات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزش زبان انگلیسی به کودکان در خانه کودک محمود‎آباد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تیراندازی با کمان
 • یادگیری و پیشرفت علمی
 • آموزش زبان انگلیسی به کودکان پناهجو

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: تئوری ابزار دقیق

ابزار و نرم افزار

 • orcad
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک: تئوری ابزار دقیق
https://.com