مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی ادبیات
  /دانشگاه ایلام

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت خصوصی
  بازاریابی و فروش/ نماینده توزیع کالا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com