مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1381
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه آموزشکده فنی ارومیه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  کانون آگهی و تبلیغات پاپیروس
  هنر/طراحی/ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

پروژه ها

 • 1389
  راه اندازی نیروگاه برق خصوصی CHP
  مدیریت پروژه (برنامه ریزی - اجرا)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار در حوزه کودک
 • ارائه خروجی هایی در جهت افزایش سطح فرهنگی جامعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSE

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: Word

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MCSE
https://.com