مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت تیام صنعت پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: از سال ۱۳۹۰ در این شرکت مشغول بکار شده و تا این تاریخ همچنان در واحد مالی و اداری شرکت فعالیت دارم.

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  شهرداری منطقه ۲
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ عملیاتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مالی و حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پارس آرین
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com