مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ابهر

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  برخورد نزدیک از چشم سوم
  مالی و حسابداری/ جانشین مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۲
  آریا بلند افراز
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  abaco
  مالی و حسابداری/ pshfnhv
https://.com