مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  برگذاری کارگاه پیشگیری از معلولیت ها در چندین نوبت برگذاری کارگاه مهارت های پیش از ازدواج برگذاری کارگاه مشاوره خانواده کنفرانس درباره مشکلات دروران کودکی در شهرستان چگنی مثاله

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت در قعالیت های بسیج
 • مسول امر به معروف و نهی از منکر بخش شاهیوند
 • برگذاری کارگاه پیش از ازدواج برای سپاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی تربیتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی کودکان استثنایی
دانش تخصصی
 • روانشناسی تربیتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی کودکان استثنایی
https://.com