مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت ای تی
  گرایش کسب و کار الکترونیکی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 17.5

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی ASP.NET MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcsd
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql design
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک: network +
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcsd

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی ASP.NET MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک: mcsd
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql design
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک: network +
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com