مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  دکتری علوم دامی
  گرایش تغذیه نشخوارکنندگان /دانشگاه تهران / معدل 17.98
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد علوم دامی
  گرایش تغذیه نشخوارکنندگان /دانشگاه تهران / معدل 18.31
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی علوم دامی
  گرایش تغذیه نشخوارکنندگان /دانشگاه زنجان / معدل 17.17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی زیر نطر بنیاد ملی نخبگان
  دستیار پژوهشی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  دشت الاء کوثر زیر نظر بنیاد مستضعفین
  مشاور بخش توسعه و تحقیقات

  توضیحات: فعالیت بر پروژه راه اندازی کشتار گاه بزرگ دامی در کشور
  بررسی انواع پروژه ای مرتبط با دامپروری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Sadegh Hashemi, Mahdi Ganjkhanlou, Kamran Rezayazdi, Abolfazl Zali, Ronak Rafipour. . Selenium Nanoparticles Synthesis for Use the Dairy Cows. ICASVM 2017 : 19th International Conference on Animal Science and Veterinary Medicines. submit
 • 1395
  Sadegh Hashemi, Mahdi Ganjkhanlou, Kamran Rezayazdi, Abolfazl Zali, Ronak Rafipour. Rumen-Protected Arginine Synthesis for Use the Dairy Cows . ICASVM 2017 : 19th International Conference on Animal Science and Veterinary Medicines. submit
 • 1395
  گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در ایتالیا -ترجمه و چاپ کتاب مرجع خوراک و خوراک دهی حیوانات اهلی (دی سی. چرچ)
 • 1394
  5. R. Rafipour, S. Kashanian, S. Hashemi, “An electrochemical biosensor based on cobalt nanoparticles synthesized in iron storage protein molecules to determine ascorbic acid“,Biotechnology and Applied Biochemistry. 2015.
 • 1394
  6. R. Rafipour, S. Kashanian, S. Hashemi, K. Omidfar, Apoferritin-Templated Biosynthesis of Manganese Nanoparticles and investigation of direct electron transfer of MnNPs-HsAFr at modified glassy carbon electrode Biotechnology and Applied Biochemistry.2015.
 • 1394
  R. Rafipour, S. Kashanian, S. Hashemi, “Effect of nanomineralization on the s tructure of apoferritin”, Asian Nano Forum Congress. Conference, Kish Island, iran, 2015.
 • 1394
  R. Rafipour, S. Kashanian, S. Hashemi, “Electrochemical nanobiosensor for detection of hydrogen peroxide”, Asian Nano Forum Congress. Conference, Kish Island, iran, 2015.
 • 1393
  1. S. Hashemi, M. Dehghan-Banadaky, M. Ganjkhanlou, A. Zali and H. Kohram, “Comparison of different sources of fatty acids in close up period on ovarian cycle activity and blood parameters of primiparous Holstein dairy cows “,J. of Ruminant Research, Vol. 1 (4), 2014 .
 • 1393
  2. S. Hashemi, M. Ganjkhanlou, M. Dehghan-Banadaky,A. Zali H Kohram and M Ebrahimi, “Effects of Inclusion of Different Sources of Dietary Energy in Close up Holstein Dairy Cows’ rations on Birth Weight and Blood Parameters of Calves“, j. of animal science research, University of Tabriz, Vol. 24 (1), 2014, Page 129-137.
 • 1393
  3. S. Hashemi, M. Ganjkhanlou, M. Dehghan-Banadaky, A. Zali, A. Akbari and M. Amini,“Comparison of sources of saturated and unsaturated fatty acids in close up period on ovarian activity of Holstein dairy cows “,Journal of Veterinary Research, University of Tehran,Iran. 2014.
 • 1393
  4. M. Ganjkhanlou, S. Hashemi, M. Dehghan-Banadaky,A. Zali H Kohram and M Ebrahimi,“The effect of feeding saturated and unsaturated fatty acids in the prepartum period on milk production and blood parameters in multiparous Holstein lactating dairy cows“, Journal of Livestock Research , University of Birjand, Birjand, Iran. 2014.
 • 1391
  S.Hashemi, M. Ganjkhanlou, M, Dehghan Banadaki, A. Zali and H. Salmani. Effect of fat source differing in close up of holestein dairy cows on birth weight and blood parameters calves. ACCEPT 2012. The 15th AAAP Animal Science Congress.
 • 1391
  . S.Hashemi, M. Ganjkhanlou, M, Dehghan Banadaki, A. Zali and H. Salmani. Effect of fat source differing in fatty acid profile close up on production and milk composition and blood parameters in holstein dairy cows. ACCEPT 2012. The 15th AAAP Animal Science Congress.
 • 1391
  . S.Hashemi, M. Ganjkhanlou, M, Dehghan Banadaki, A. Zali and H. Salmani. Comparison of sources of saturated and unsaturated fatty acids in close up period on ovarian cycle activity and blood parameters of multiparouse Holstein dairy cows. ACCEPT 2012. The 15th AAAP Animal Science Congress.
 • 1391
  S.Hashemi, M. Ganjkhanlou, M, Dehghan Banadaki, A. Zali and H. Salmani. Comparison of Rumen protected fat and rosted soybean in close up period on negative energy balance of Holstein dairy cows. ACCEPT 2012. The 15th AAAP Animal Science Congress.
 • 1391
  S. Hashemi, M. Ganjkhanlou, M. Dehghan-Banadaky, A. Zali, H. Imani, “Comparison of sources of saturated fatty acids and unsaturated fatty acids in close up period on blood parameters of Holstein dairy cows ", 5Th Congress of Animal Sciences, Isfahan, Iran, 2012, August 29-30.
 • 1391
  S. Hashemi, M. Ganjkhanlou, M. Dehghan-Banadaky, A. Zali, H. Imani," Effective of Roasted Soybean in close up on reproductive activity in primparouse and multiparous Holstein cows", 5Th Congress of Animal Sciences, Isfahan, Iran, 2012, August 29-30.
 • 1391
  H. Imani, H. Amanlou, M. Ganjkhanlou, S. Hashemi, M. Hajilo," 5Effect of Feeding Sequence of Forage and Concentrate on Dairy Cow Performance", 5Th Congress of Animal Sciences, Isfahan, Iran, 2012, August 29-30.
 • 1391
  H. Imani, H. Amanlou, M. Ganjkhanlou, S. Hashemi, M. Hajilo,"Compare the mixture and separate feeding system in Holstein dairy cows", 5Th Congress of Animal Sciences, Isfahan, Iran, 2012, August 29-30.
 • 1391
  S. Hashemi, M. Ganjkhanlou, M. Dehghan-Banadaky and A. Zali ,"The effect of feeding RUMI FAT 100 in the prepartum period on ovarian cycle activity Holstein lactating dairy cows",3rd Iranian agricultural biotechnology congress, ferdowsi university of mashhad, iran, 2012, September 3-5.
 • 1391
  S. Hashemi, M. Ganjkhanlou, M. Dehghan-Banadaky and A. Zali ,"The effect of feeding Effect of processed soybean in the prepartum period on milk Production and Composition Holstein lactating dairy cows",3rd Iranian agricultural biotechnology congress, ferdowsi university of mashhad, iran, 2012, September 3-5.

پروژه ها

 • 1395
  سنتز نانو مینرالها و مواد مغذی محافظت شده در شکمبه با استفاده از تکنولوژی کپسوله سازی با چربی در شکمبه برای تغذیه گاوهای شیری
  همکار اصلی طرح

  توضیحات: صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
  مجری طرح: دکتر مهدی گنج خانلو

 • 1395
  Economic evaluation of breeding camels in the desert areas from the perspective of resistive economy, Study Camel's milk fat Profile in desert regions and effects its nutritional on human health
  مجری طرح

  توضیحات: طرح تحقیقات راهبردی و دفاعی کشور، زیر نطر بنیاد ملی نخبگان

 • 1394
  Designing of a nanobiosensor to measure ascorbic acid
  همکار طرح

  توضیحات: بررسی نانو زیست حسگر برای اندازه گیری اسید آسکوربیک خون. مرکز غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پژشکی تهران. مجری طرح : دکتر سهیلا کاشانیان.

 • 1389
  Effect sources of saturated and unsaturated fatty acids in Cattle
  همکار اصلی طرح

  توضیحات: بررسی اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در گاوهای شیری و گوشتی، مجری طرح : دکتر مهدی گنج خانلو

افتخارات

 • 1394
  پذیرفته شده برای استفاده از حمایت بنیاد ملی نخبگان به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه تهران، جزو رتبه های برتر در بخش فناوری های نوین جشنواره اختراعات و ابتکارات استان تهران و ملی دانشگاه کاربردی کشور ، مشمول شدن برای حمایت بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از
 • 1393
  عضو بنیاد ملی نخبگان، جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
 • 1390
  کسب عنوان دانشجوی ممتاز و پژوهشگر برتر دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  کسب رنبه برتر در جشنواره ایده های برتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  کسب رتبه برتر در آزمون ورودی دکتری
 • 1388
  دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی
  کسب رتبه برتر آزمون ورودی کارشناسی ارشد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ترویج امنیت و بهداشت غذایی در کشور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تغذیه و خوراک دام
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی سال اخر دکتری

ابزار و نرم افزار

 • SAS, AMINO COW, NRC
  20% Complete
  عنوان مدرک: مرتبط با جیره نویسی و تجزیه و تحلیل طرح های اماری دامپروری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تربیت مدرس
دانش تخصصی
 • تغذیه و خوراک دام
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی سال اخر دکتری
https://.com