مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
    گرایش مترجمی زبان انگلیسی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک: کارشناسی ارشد ترجمه
https://.com