مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه صنعتی سهند - تبریز / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com