مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه ادیبان گرمسار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  باشگاه ورزشی
  مالی و حسابداری/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  موسسه گل و گیاه نادی
  هنر/طراحی/ طراحی فضای سبز

  توضیحات: طراحی و اجرای فضای سبز شهری و خانگی

سوابق آموزشی پژوهشی

https://.com