مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
  گرایش آبخیزداری -مرتعداری /دانشگاه ساری / معدل 17.77

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  آموزشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر آموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  شروع به تدریس در دانشگاه پیام نور میانه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشاوره تحصیلی - تسلط به نرم افزار های آماری و تدریس در دانشگاه پیام نور میانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • -arcgis- spss-Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره تحصیلی - تسلط به نرم افزار های آماری و تدریس در دانشگاه پیام نور میانه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com