مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1382
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد ماهشهر / معدل 15.69

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    پتروشیمی بندر امام
    عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ بهره بردار
https://.com