مختصری از من

به عنوان يك كارشناس ارشد تكتونيك، علاقه مند به فعاليت در زمينه هاي تخصصي در حوضه تخصصي تكتونيك رسوبي هستم. تخصص من در ترسيمات نقشه هاي زمين شناسي ، بررسي و تعيين ميزان ذخيره معدني، مطالعه درزه و شكاف ها و مطالعه و تحليل ناحيه مي باشد. در مطالعات ساختاري توانايي برقراري ارتباط ميان تكتونيك حوضه و رسوبگذاري بسيار حائز اهميت مي باشد و اين موضوع مي تواند به ما در بازسازي حوضه رسوبي كمك شاياني كند. البته كه اهميت اين موضوع در علاقه من به كار در اين زمينه تاثير بسزايي داشته است.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زمين شناسي
  گرایش تكتونيك /دانشگاه شهيدبهشتي / معدل 16.46
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زمين شناسي
  گرایش زمين شناسي /دانشگاه تهران / معدل 15.56

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  مهاجرت
  مسئول دفتر/ كارشناس مهاجرت

پروژه ها

 • 1395
  تحلیل ساختاری و بررسی ارتباط ساختارها با تمرکز ماده معدنی معدن شمس‌آباد اراک واقع در پهنه سنندج- سیرجان تهیه نقشه لیتولوژیکی و ساختاری از محدوده معدنی با استفاده از مطالعات صحرایی
  كارشناس ارشد

  توضیحات: بررسی آماری ساختارها و ارتباط ساختارها با سیستم اصلی تنش حاکم بر منطقه. تحلیل داده‌های حاصل از آنالیز شیمیایی و تهیه نقشه محدوده‌های هم عیار آهن تلفیق و تفسیر نقشه‌ها

 • 1389
  مطالعه ساختاري و زمين شناسي به همراه ترسيم نقشه زمين شناسي ناحيه كمر كوه در منطقه قم.
  پژوهنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مطالع درز و شکاف
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعه و تحلیل ساختاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترسیم نقشه زمین شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Move
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW Graphics Suite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مطالع درز و شکاف
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مطالعه و تحلیل ساختاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترسیم نقشه زمین شناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com