مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  همراه سایه
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴
  اسود اسپانه
  اپراتور فرز cnc

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • word & excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com