مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • 1390 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی رعد

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت الفبای فرهنگ
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اسفند ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت الفبای تجارت
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت سازه پرداز
  مسئول دفتر/ دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تجربه صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی رفع مغایرات بانکی و کنترل تنخواه گردان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجربه خوب در استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجربه در محاسبات حقوق و دستمزد و صدور اسناد مربوطه و تهیه لیست بیمه و مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت کاربرد Excel در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای روجیه مثبت و توانایی کارگروهی و مسئولیت پذیر در محیط کار و توانمند در کلیه کارهای اداری و مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجربه صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی رفع مغایرات بانکی و کنترل تنخواه گردان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجربه خوب در استفاده از نرم افزارهای حسابداری پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجربه در محاسبات حقوق و دستمزد و صدور اسناد مربوطه و تهیه لیست بیمه و مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت کاربرد Excel در حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دارای روجیه مثبت و توانایی کارگروهی و مسئولیت پذیر در محیط کار و توانمند در کلیه کارهای اداری و مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com