مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم فناوري اطلاعات و ارتباطات ict
  /دانشگاه جهاد دانشگاهي شعبه همدان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com