مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهیدرجایی تهران

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDl 1
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com