مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه دولتی کاشان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  بازاریابان ایرانیان زمین
  بازاریابی و فروش/ مشاور فروش

  توضیحات: تکمیل دوره های اموزشی و ارائه دوره ی اموزشی برای تازه واردان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در حوزه ی فرهنگی علاقه مند و توانمند در رشته ی شاعری و نویسندگی
 • در حوزه ی ورزشی علاقه مند و توانمند در رشته ی والیبال

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • علم شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک: A1
دانش تخصصی
 • علم شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com