مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  کارآموز
 • مهر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  بیمارستان الزهرا، عیسی بن مریم و مرکز بهداشت غرب وحید
  کارآموز و کارورز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه مقاله در سومین همایش روز پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • 1395
  ارائه پوستر در دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور

پروژه ها

 • 1395
  میزان آمادگی بیمارستان های تک تخصصی شهر اصفهان برای جذب گردشگر پزشکی
  نویسنده مسئول

افتخارات

 • 1395
  رتبه اولی آموزشی دانشکده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • گواهی دوره روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهی کارگاه جستجو در پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهی دوره فن بیان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهی کارگاه مستندسازی و اصلاح فرایندها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سابقه همکاری با نشریات دانشجویی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علاقه مند به فعالیت های پژوهشی در زمینه مدیریت نظام سلامت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDF
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گواهی دوره روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهی کارگاه جستجو در پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهی دوره فن بیان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • گواهی کارگاه مستندسازی و اصلاح فرایندها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سابقه همکاری با نشریات دانشجویی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • علاقه مند به فعالیت های پژوهشی در زمینه مدیریت نظام سلامت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com