مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  گرایش محض /دانشگاه پیام نور / معدل 15.24

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com