مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین واحد باراجین / معدل 17
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین واحد باراجین / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  مقالات: بررسی تناسبات طلایی در کاخ های دوره صفوی، استاد راهنما: دکتر سهیلی بررسی موردی ساختمان های آغاز سده 1300 تا دهه 1350 (معماری برون گرا)، استاد راهنما: دکتر رفیعی سرشکی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • نقاشی، عکاسی، طراحی دست آزاد(اسکیس)، موسیقی، خیاطی

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com