مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه تهران
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه تهران / معدل 18.3

پروژه ها

 • 1395
  شبیه سازی واحد الفین بندر امام با نرم افزار hysys
 • 1395
  بررسی واحد استیک اسید و کارهای اقتصادی آن

افتخارات

 • 1395
  رتبه 1 المپیاد کشوری
 • 1395
  رتبه 2 در دانشگاه تهران با معدل 18.30

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک انجمن علمی دانشگاه تهران
 • comsol
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک انجمن علمی دانشگاه تهران
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com