مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش سازه /دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی / معدل 16.3

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
    شهرداری تهران
    مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
https://.com