مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی-انرژی /دانشگاه خوارزمی-تهران
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بامیلو
  outband,return
 • مهر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  کانون فرهنگی آموزش
  مالی و حسابداری/ مدرس و مشاور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  طراحی توربین بادی
 • 1390
  تدریس و مشاوره در کانون فرهنگی آموزش و مدارس خیام و پژوهندگان علم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • STATA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OxMatrics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys Fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com