مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1370 تا هم اکنون
  فوق دیپلم هنر و طراحی
  گرایش طراحی /دانشگاه هنرستان / معدل 19.7

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1375
  فعالیتهای که در زمینه هنری داشتم ابتدا گریمه کودکان بوده که در ساله ۱۳۷۹ برای کودکانه کار خیابانی ، دورهای اموزشی گریمه 3d رو داشتم درسال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در عباس اباد تهران .مصاحبه داشتم با تلویزیون کردستان در سال ۱۳۷۹ در رابطه با گریمه کودکان کار خیابانی و نمایشگاه که هزینه ی دریافت شده صرف کودکان بهزیستی پرداخت کردم

دانش تخصصی

 • مربی کنگفو پرتوا کمربند مشکی دان 7میباشم .بازرس منطقه غرب کشور ( ایلام ، سنندج ، کرمانشاه ) میباشم
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربی و بازرس منطقه غرب کشور

زبان

 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مربی کنگفو پرتوا کمربند مشکی دان 7میباشم .بازرس منطقه غرب کشور ( ایلام ، سنندج ، کرمانشاه ) میباشم
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربی و بازرس منطقه غرب کشور
https://.com