مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم فنی
  گرایش کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دفاتر پیشخوان و هتل
  مسئول دفتر/ کارمند

  توضیحات: دارنده گواهینامه مدیریت هتلداری

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com