مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تکنولوژی صنعتی /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 15.25

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۴
  همکاران سیستم قزوین
  مهندسی صنایع/ کارشناس پشتیبانی و استقرار، ممیز فرایند پروژه های استقرار

  توضیحات: دریافت لوح تقدیر از اداره کل بهزیستی استان قزوین
  دریافت لوح تقدیر از اداره کل منابع طبیعی استان قزوین

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • لجستیک و زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • لجستیک و زنجیره تامین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com