مختصری از من

مسئولیت پذیر انعطاف پذیر و علاقه مند ب همکاری علاقه ب یادگیری و پیشرفت در کار

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش دبیری /دانشگاه ازاد رودهن / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  چندین اموزشگاه زبان و مدرسه غیر انتفاعی و شرکت کاله لبنیات
  مدرس زبان/ فروشنده

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری و ورزشی اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com