مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه امیرکبیر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com