مختصری از من

اجرای فرآیندهای آموزش و توسعه منابع انسانی (جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد
تصمیم‌سازی مدیریت درباره منابع انسانی سازمان از طریق تحلیل اطلاعات مانند:
برگزاری جلسات کارکنان با مدیریت ارشد پس از گذشته یک دوره ی مشخص از استخدام
انجام مصاحبه¬های حین خدمت یا Stay Interview
انجام مصاحبه¬های هنگام خروج یا Exit Interview
اجرای اقدامات مختلف برای به اشتراک گذاری دیدگاه‌ها (Vision Sharing) مانند: برگزاری جلسات معارفه برای تازه‌پیوستگان به سازمان (Briefing)
برنامه‌ریزی و اجرای امور رفاهی کارکنان مانند:
صندوق وام
مزایای بهداشتی و درمانی
آموزش¬های حین خدمت
کمک‌های نقدی و غیر نقدی و ...
اجرای فرآیند ارزیابی رضایت شغلی کارکنان
بررسی مشکلات عمومی کارکنان و پیشنهاد راه حل مناسب
برنامه‌ریزی و اجرای نظام های انگیزشی
انجام فرآیندهای امور اداری مانند:حقوق و دستمزد، تنظیم قراردادها، بیمه و ...

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش MBA /دانشگاه آزاد / معدل 17.76
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  علامه طباطبایی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی
 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  کیش چوب
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال، تنیس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سرممیزی ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: توونرد آلمان
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه آزاد
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن مهندسی صنایع

ابزار و نرم افزار

 • حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدبیر، همکاران سیستم و ....
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیست تامین اجتماعی و خدمات مازاد بر درمان
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک: علم و صنعت و PWkara
 • فرآیند جذب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سرممیزی ایزو 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: توونرد آلمان
 • CRM
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه آزاد
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن مهندسی صنایع
https://.com