مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت مالی
  /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تبلیغاتی مات
  کارشناس تحقیقات بازار و استراتژی
 • شهریور ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  انجمن صنفی (سندیکا) اب و فاضلاب
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مشاور تاستراتژی

پروژه ها

 • 1395
  کمپین سال 2017 برند داو
  تدوین گر بخش تحقیقات بازار و استراتژی کمپین
 • 1395
  کمپین دیجیتال برند بیک
  تحقیقات بازار و استراتژی کمپین
 • 1395
  تحقیقات بازار شرکت کیهان بد
  سرپرست اجرایی
 • 1395
  پروژه مسئولیت اجتماعی برند عقاب
  تدوین کمپین
 • 1395
  کمپین tvc پشمک آدلین
  تدوین گر استراتژی و تحقیقات بازر
 • 1395
  ریبرندینگ بارز
  تحلیل گر وضعیت داخلی بارز و تحقیقات بارز
 • 1395
  تحقیقات برند داو
  مسئول تحقیقات بازر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آماری SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • tgi
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com