مختصری از من

اینجانب وحید شاهینی اردکانی شاید مهمترین خصوصیت خود را تعهد و انگیزه خدمت و همچنین قدرت حل مساله میدانم چرا که با توجه به نظر دوستان و همکاران سابق این دو خصوصیت نسبت به سایر خصوصیات من که تقریباً هم کم نسیت دارای بیشترین نمود می باشد

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور واحد اقلید / معدل 13.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  صندوق کار آفرینی امید(مهر امام رضا)
  وصول مطالبات،ناظر بعد از پرداخت،خدماتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl1.2

ابزار و نرم افزار

 • .Exel.power point,word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: سطح 6 top notch
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl1.2
https://.com