مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  کارشناسی انگلیسی
  گرایش آموزش زبان /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17.14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  GO SPORT IRAN
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ PURCHASING SPECIALIST

  توضیحات: کلیه امور خرید و بازرگانی خارجی در 40 برند

ابزار و نرم افزار

 • Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com