مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش کسب و کارهای کوچک /دانشگاه تهران / معدل 19.06

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره mspجهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • Primavera
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره primaveraجهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره accessجهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تولیمو
https://.com